KONSTRUKSIONE METALIKE

Ofrojmë konstruksione të ndryshme metalike për projekte private ose shtetërore. Prodhojmë, transportojmë dhe montojmë projekte të ndryshme konstruksionesh metalike për projekte private ose publike. Cilësia mbetet gjithmonë e para.